Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Bác sĩ tự mổ ruột thừa cho mình

Bác sĩ tự mổ ruột thừa cho mình giữa Nam Cực khiến thế giới nể phục

ASTERA VIETNAM

KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÁP

Văn phòng tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân

19 Bà Triệu – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà Naforimex

Tel:  024-382 383 12/  0912 168 898/ 0914 038 747

Email: info@astera.vn  ***  Website: https://www.astera.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------