Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Chuyên mục Bệnh hiếm

Pháp - 131 Trung tâm điều trị bệnh hiếm kiểu mẫu của Thế giới

Pháp có 131 Trung tâm điều trị bệnh hiếm kiểu mẫu, mỗi trung tâm điều trị một hoặc một số loại bệnh hiếm.

 

Điều trị bệnh hiếm tại Pháp

Chính phủ Pháp triển khai Kế hoạch Quốc gia điều trị bệnh hiếm giai đoạn 2005-2008, đã công nhận 131 chuyên khoa điều trị bệnh hiếm tại nhiều bệnh viện là Trung tâm Kiểu mẫu Điều trị Bệnh hiếm.

 

CƠ HỘI SỐNG CHO BỆNH NHÂN LOẠN DƯỠNG CƠ DUCHENNE

Chứng loạn dưỡng cơ Duchenne (Duchenne Muscular Distrophy) được một bác sĩ chuyên khoa thần kinh người Pháp là Guillaume Benjamin Amand Duchenne mô tả lần đầu tiên vào thập niên 1860.

 

Nghiên cứu và điều trị bệnh loạn dưỡng cơ ở Pháp

Một số thể loạn dưỡng cơ tiến triển rất nhanh, dẫn đến bệnh nhân bị sớm mất khả năng đi lại, biến chứng tim và phổi

 

Pháp  - Đã điều trị thành công bệnh thiếu máu hồng cầu liềm

Lần đầu tiên trên thế giới, Pháp đã điều trị thành công căn bệnh thiếu máu hồng cầu hình liềm bằng liệu pháp gen