Google Plus Youtube Facebook Twitter
Menu

Giáo sư Alexandre CARPENTIER – Chuyên gia phẫu thuật thần kinh

Giáo sư Alexandre CARPENTIER – Chuyên gia phẫu thuật thần kinh

Khoa Y, Bệnh viện Pitié Salpêtrière

Bằng về sinh học, y sinh, Đại học PARIS VI

Giảng dạy tại Trường Y Đại học Harvard

Luận án tiến sĩ Y khoa, Bệnh viện Pitié-Salpêtrière, Đại học UMPC PARIS VI

Tiến sĩ Y khoa

Thạc sĩ về khoa học giải phẫu, Đại học Paris XI

Thạc sĩ về giải phẫu thần kinh, Đại học UPMC PARIS  VI

Bằng về xạ phẫu đích chức năng và điều trị, Đại học UPMC PARIS VI

Nghiên cứu sau tiến sĩ, Đại học Yale

Luận án về Khoa học thần kinh, Đại học UPMC PARIS VI

Trưởng Clinic các Bệnh viện tại Paris

Điều hành các nhóm nghiên cứu y khoa tại Đại học PARIS VII

Bác sĩ giải phẫu thần kinh tại các bệnh viện ở Paris.

Tham gia 7 nghiên cứu khoa học lớn với các phòng thí nghiệm y sinhlớn

Tham gia 6 nghiên cứu công nghiệp với 2 tập đoàn quốc tế.

15 phát minh sáng chế trong đó 10 phát minh được cấp bằng cho ngành công nghiệp.

Hơn 50 bài báo khoa học được đăng tải trong đó 35 bài đăng tải trên tạp chí khoa học thế giới.

Hơn 60 bài phát biểu tại các hội nghị khoa học trong đó có 25 hội nghị khoa học quốc tế.

Bài: Tập đoàn bệnh viện la Pitié Salpêtrière

Bài: Viện ung thư Curie Paris

Đại học Harvard

ASTERA VIETNAM

KHÁM CHỮA BỆNH TẠI PHÁP

Văn phòng tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân

19 Bà Triệu – Hoàn Kiếm - Hà Nội

Tầng 8, tòa nhà Naforimex

Tel:  024-382 383 12/  0912 168 898/ 0914 038 747

Email: info@astera.vn  ***  Website: https://www.astera.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------